De vineri, 12.iunie, toate drumurile duc in Delta.

0

Dupa 60 de zile de prohibitie, incepe noul sezon de pescuit in raurile colinare si de ses. De vineri se va putea pescui in Delta Dunarii si pe principalele rauri din tara.

incepe_pescuitul_a606775.jpg

Chiar daca in ultimele luni s-a pescuit in incinte sau in raurile de munte, adevaratul sezon de pescuit incepe odata cu ultima zi de "prohibitie". Daca timp de 60 de zile, pestii Deltei (cu exceptia stiucii) nu au fost deranjati decat de elicele barcilor cu motor, de vineri ne asteptam la un asalt de linguri, nade si monturi care vor tine Delta sub asediu. Aveti grija, din acest sezon nu se va mai putea practica pescuitul de noapte in apele naturale, asa incat ora 0.00 va va gasi cel mult pe drum.
In complexul lagunar Razelm – Sinoe, pe Prut, Marea Neagra, pescarii vor mai avea cateva zile de asteptat. Pentru date precise si pentru identificarea altor zone in care s-au instituit zone de protectie, puteti consulta Ordinul privind prohibitia pescuitului in 2009.

Monitorul Oficial partea I,Nr.147/9.III.2009

ORDIN PRIVIND PROHIBITIA PESCUITULUI

SECS¢IUNEA 1

Zone si perioade de prohibitie

Art.1. (1) – Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in apele maritime interioare si in apele continentale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 13 aprilie – 11 iunie inclusiv, si in apele care constituie frontiera de stat,  in perioada 15 aprilie – 29 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul a oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca Costesti in perioada 1 aprilie -30 iunie.

Art.2. – In Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice in perioada 01 aprilie – 30 iunie.

Art.3. – Se declara zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:

a) Pe raul Prut, sectorul cuprins intre baraj Stanca Costesti si confluenta cu raul Elan, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie;

b) Dunarea Veche intre confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea imediata in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

c) sectorul de pe Dunarea Veche cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pana la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

d) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;

e) lacurile Erenciuc si Belciug, in tot timpul anului;

f) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe din zonele rectificate, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea imediata in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

g) pe bratul Sfantu-Gheorghe, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 mai inclusiv, cu exceptia capturarii de reproducatori de sturioni in stare vie, in zona Km 22-25;

h) pe bratul Chilia, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 mai inclusiv, cu exceptia capturarii de reproducatori de sturioni in stare vie, in zona Km 72- 77 Pardina;

i) pe Dunare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 mai inclusiv, cu exceptia capturarii de reproducatori de sturioni in stare vie, in zonele Mm 53 – 56,5 (Isaccea) si Mm 65-70 (Grindu);

j) pe Bratul Borcea, in perioada 15 martie – 30 mai, cu exceptia capturarii de reproducatori de sturioni in stare vie, in zonele Km 37–41(Stelnica) si Km 43-47 (Fetesti).

k) zona strict protejata Sacalin – Zatoane;

l) zona strict protejata a Rezervatiei Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitata de coordonatele:

 

NV: 43°47` lat.N si 28°35`18“ long. E;

NE: 43°47` lat.N si 28°40` long. E

SV: 43°44`20“ lat.N si 28°35`18“ long. E

SE43°44`20“lat.N si 28°40` long. E,


si a carei limita dinspre mal este balizata.

Art. 4 (1) – In zonele de protectie sunt interzise:

a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;

b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;

c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;

d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile prevazute la lit. a) – c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:

a) cand pescuitul se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;

b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

 

SECS¢IUNEA a 2-a

Specii si perioade de prohibitie

Art.5. (1) – Se interzice pescuitul urmatoarelor specii de pesti, dupa cum urmeaza:

a) stiucia, cu exceptia perimetrului Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,pe o durata de 40 de zile, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin

b)stiucia, in perimetrului Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,pe o durata de 50 de zile, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin

c) lostritei, pastravului de mare si mihaltului tot timpul anului;

d) pastravului indigen, pastravului fantanel si al coregonului, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie si din 15 septembrie – 31 decembrie inclusiv, iar al lipanului, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 mai inclusiv;

(2) In apele Marii Negre se interzic:

 

a) pescuitul calcanului in Zona Economica Exclusiva in perioada 15 aprilie – 15 iunie inclusiv;

b) pescuitul calcanului in marea teritoriala in perioada 1 mai – 30 mai inclusiv;

c) pescuitul rechinului in perioada 15 martie – 30 aprilie inclusiv;

d) retinerea la bord a femelelor gestante de rechin pe toata perioada anului;

e) pescuitul sturionilor in tot timpul anului;

f) pescuitul delfinilor in tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona Economica Exclusiva);

 

(3) Pescuitul calcanului si dimensiunile minime ale ochiurilor de plasa se supun dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilitatilor de pescuit si a conditiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice in Marea Neagra.

Art. 6 – Prohibitia pescuitului a scrumbiei de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:

a) in Marea Neagra, pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43 in perioada 20-27 aprilie inclusiv;


b) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43 pana la Vadul Oii, km 238,in perioada 24 aprilie-13 mai inclusiv;

c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Gura Timocului, Km 845,6,in perioada 28 aprilie – 27 mai inclusiv.

Art. 7 – Capturarea reproducatorilor de sturioni in stare vie se realizeaza:

a) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 aprilie inclusiv, in zonele mentionate la art. 3, lit. f) – h);

b) in perioada 15 martie – 15 mai inclusiv, in zona mentionata la art.3, lit. i).

 

SECS¢IUNEA a 3-a

Dispozitii finale

Art. 8 – Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodele de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale.

Art. 9 – Dimensiunile minime ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art.10 (1) – Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura, inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” unde activitatea de pescuit in amenajarile piscicole este interzisa pe toata durata perioadei de prohibitie a pescuitului.

(2) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” activitatea de pescuit este permisa numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” eliberat in baza urmatoarelor documente:

a) facturi fiscale de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol;

b) bilantul financiar – contabil pentru anul 2008;

c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;

d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.


 (3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 ore inainte si in prezenta reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si ai Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.

Art.11 – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.12 – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si nr. 226/397/2008 privind prohibitia pescuitului in anul 2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I , nr. 294 din 15 aprilie 2008.

Art.14 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,   Ministrul mediului,

                                                                                    Nicolae NEMIRSCHI

Ilie SÂRBU

 

NICIUN COMENTARIU

Adaugă Comentariu